Home

Help

De Coster
Diericx
Van Hoe
Bonne
Boes
De SpiegelaereUw reactie
Email E-mail

Terug Terug
Login Login

Welkom op mijn genealogische website

Voorwoord

door R. De Coster

HEDEN ..................... GROEIDE UIT HET VERLEDEN ..................... IS BRON VOOR DE TOEKOMST


Voor bekijken van privé-data, gelieve in te loggen

Raadpleeg eerst de HELP (zie menu links)

De stamboommicrobe heeft mij al een hele tijd te pakken. De pensioengerechtigde leeftijd laat toe die microbe te laten werken. Het is duidelijk dat de interesse in de familiegeschiedenis groeit naarmate men ouder wordt. De leeftijd van mede-onderzoekers in de archieven getuigt daarvan.

Het situeren van vroegere of recentere bekende naamgenoten, het vinden van een verkoopakte uit 1860, een testament uit 1750 of een verband met beroemde figuren, het zijn allemaal mogelijkheden die behoren tot de verrassende, soms pakkende, elementen in de (lange) boeiende zoektocht.

De kerk verzamelde gegevens over geboorten, huwelijken en begrafenissen vanaf het concilie van Trente in 1545. In 1611, onder Aelbrecht en Isabella, ontstond een dwingende bepaling om de parochieregisters in dubbel bij te houden en deze over te dragen aan de wereldlijke overheid. In de Franse periode, rond 1796, noteren we het begin van de burgerstand zoals we die nu nog kennen.
Voor de recente geschiedenis van de laatste 100 jaar is men omwille van de privacy aangewezen op medewerking van familiegenoten van de verschillende takken of op een schriftelijke toelating van de voorzitter van Rechtbank Eerste Aanleg van het betreffend arrondissement.

Deze genealogische pagina's zijn het resultaat van jarenlang onderzoek (sinds 2012) en eigenlijk ben je er nooit klaar mee. De inhoud zal dus nog regelmatig aangevuld worden met nieuwe gegevens. Behalve de archieven en de nog levende "familieleden" is vooral het Internet een bron van informatie geweest.


---------------


Aan de linkerkant van het scherm staat het keuzemenu naar de vervolgpagina's. U vindt er naast mijn eigen stamboom ook deze van mijn moeder (Van Hoe), van mijn grootouders (Diericx, Bonne) en van mijn schoonfamilie (Boes, De Spiegelaere)


Hoewel de inhoud van deze pagina's met zorg is samengesteld, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat bepaalde informatie ontbreekt of onjuist is. Zelfs de informatie die uit archiefstukken ontleend is blijkt niet altijd juist te zijn!
Mocht je onjuistheden aantreffen dan zou ik het zeer op prijs stellen mij daarvan te verwittigen. Een 'link' naar mijn e-mailadres is links op de pagina te vinden.


Om de privacy wetgeving na te komen zijn in de 'openbare' raadplegingen van de stambomen geen levende personen vermeld jonger dan 100 jaar. Zo komt het voor dat u in de plaats van een naam de tekst "AFGESCHERMD" zult vinden. Zonder login is de info van nog levende personen jonger dan 100 jaar niet te bekijken !!

Bij inloggen zijn deze gegevens wel te raadplegen. Zie 'Login aanvraag' rechts op deze pagina.

Voor hen die kunnen aantonen dat zij deel uitmaken van een van de families vermeld in het keuzemenu 'Genealogie' is er mogelijkheid om een inlogcode aan te vragen. (Login aanvraag).
Na het inloggen is een zeer uitgebreide stamboom met vele aantekeningen, notities en afbeeldingen beschikbaar, inclusief geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.