TerugPrivacy statement

Doelstelling website
De doelstelling van deze website is het weergeven van verzamelde genealogie van verschillende aanverwante families. De gegevens zijn terug te vinden in openbare archieven of aangereikt door derden. Privacy gevoelige gegevens zijn uitgesloten van publicatie op deze website.

Genealogie
Hieronder wordt verstaan alle gegevens met betrekking tot de persoon, de ouders, de partner(s) en kinderen die tesamen een familieverband vormen. Deze gegevens zijn te verkrijgen in openbare archieven en betreffen geboorte- huwelijk en overlijdensgegevens. Deze kunnen ook aangevuld zijn met anekdoten.


Bezoeker
Zonder 'login' kan een bezoeker deze geneologie, met beperkte gegevens en uitsluitend van overleden personen, raadplegen.
Van de bezoeker aan de website worden geen gegevens geregistreerd.

Genealogie-lid
Om zonder beperkingen de gegevens/anekdotes van nog levende personen te kunnen raadplegen is registratie vereist; daarbij wordt de naam, adres, geboortedatum, het familieverband en e-mailadres vastgelegd. Deze gegevens dienen om vast te stellen of de persoon in de genealogie past.
Deze registratiegegevens, nodig voor de juiste werking van de inlogprocedure, worden nimmer door mij aan derden ter beschikking gesteld.


------------------
René De Coster
Wondelgem