Terug naar af! Home

Inleiding Inleiding

Kwartierstaat Kwartierstaat
Parenteel ParenteelE-mail
Terug naar de vorige pagina TerugLogin

Inleiding


naamreeks_decoster.jpg


De parochieregisters zijn ingevoerd in 1563 met het Concilie van Trente.
Het opzoekingswerk naar de verste De Coster - voorvader is gestrand rond 1685.
Ons verhaal begint in Gandae (Gent).


De vroegste periode waar oervoorvader De Coster voorkomt is eind 17de eeuw (1685).
Aangezien de Gentse parochieregisters nog niet allemaal raadpleegbaar waren is het onderzoek daar geëindigd.

Livinus Kostere huwde Catharina Ruffseele in 1708.
Zij kregen 5 kinderen waaronder één zoon Livinus, geboren in 1715.

Livinus kreeg 17 kinderen, 7 in zijn eerste huwelijk met Catharina Stepman en 10 in zijn huwelijk met Livina Goossens.

Het is zoon Stephanus die vertakking maakt naar onze generatie.
Hij trouwt in 1792 met Anne De Visileer en krijgt met haar 9 kinderen.
Het derde kind Livinus, geboren in 1798, huwt met Joanna Claerman.

Uit dit huwelijk komen 12 kinderen, 5 zonen en 7 dochters.
De laatstgeboren zoon Ludovicus huwt op 15-01-1874 met Mathilde Bracke.

Uit dit huwelijk komen 3 zonen, Gustaaf, Jules en Emiel.

Gustaaf huwt in 1911 in Lokeren met Philomena Diericx. Zij krijgen 3 kinderen, Elsa, Gabriël en Gratiana. Gratiana sterft op de leeftijd van 6 maanden.

Gabriël huwt op 13-06-1939 in Gent met Angèle Van Hoe.
Zij krijgen 3 kinderen, Gratienne, Annie en René

René is geboren op 16-09-1946 en huwt met Monique Boes.