Home

Genealogie

Geschiedenis

Uw reactie

E-mail
Terug

Login aanvraag
Voor hen die kunnen aantonen dat zij deel uitmaken van één van de families vermeld in het keuzemenu 'Genealogie' is er mogelijkheid om een inlogcode aan te vragen. (Aanvraag).

Na het inloggen is een zeer uitgebreide stamboom met vele aantekeningen, notities en afbeeldingen beschikbaar.
Zonder login is de info van nog levende personen jonger dan 100 jaar niet te bekijken !!U wordt toegang verleend mits u geplaatst kan worden en uw ouders reeds aan mij bekend zijn.
Het is ten strengste verboden informatie te verspreiden zonder toestemming. Uw registratie verplicht zich daartoe.
Na beoordeling van uw registratie-aanvraag ontvangt u een bericht met uw 'gebruikersnaam' en 'paswoord'.
Indien uw aanvraag niet voldoet dan krijgt u een e-mail met uitleg.