<
Terug naar af! Home

Inleiding Inleiding

Kwartierstaat Kwartierstaat
Parenteel ParenteelE-mail
Terug naar de vorige pagina TerugLogin

Inleiding


naamreeks_boes.jpg
De parochieregisters zijn ingevoerd in 1563 met het Concilie van Trente.
Daarom is het opzoekingswerk naar de verste Boes - voorvader gestrand rond 1579.
Ons verhaal begint in Sleidinge.
De vroegste periode waar oervoorvader Boes voorkomt is eind 16de eeuw (1579). In de registers zijn voordien geen namen Boes (Bois - Boys - Bous) te vinden.


Een theorie, die ook collega-genealogen delen, zou zijn dat in de tweede helft van de 16de eeuw heel wat legers en ex-huurling soldaten in onze contreien circuleerden.


De meest aannemelijke theorie is dat soldaat Balduinus , waarschijnlijk uit Noord Frankrijk, ergens in Sleidinge is blijven 'plakken' en er Cornelia Van Hulle leerde kennen.
Hun zoon Petrus huwde rond zijn 26 jaar met Maria Van Hulle (Van Gulle).

Met haar had hij twee zonen, Petrus en Cornelius. Na de dood van Maria in december 1620 hertrouwde Petrus met Catharina Haerts. Met haar had hij nog eens 4 kinderen.


Petrus, de zoon uit het eerste huwelijk, huwde in september 1646 met Catharina Schelstraete.
Zij hadden zes kinderen. Hun tweede kind, Petrus, huwde in 1669 op 19 jarige leeftijd met Elisabeth Van Ackere, 18 jaar. Zij hebben 6 kinderen.


Hun zoon Joannes trouwt in 1707 in Sleidinge met de 26 jarige Georgia Van Ruyffeloo.
Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen waarvan er vier op zeer jonge leeftijd gestorven zijn.


Hun laatste zoon Livinus trouwt in 1762 op 35 jarige leeftijd met Anne Marie De Puy.
Zij gaan wonen op de 'Weegse' en krijgen er 6 kinderen. Een zoontje sterft als hij 1 maand is, een andere zoon Richardus sterft op 10 jarige leeftijd.


Zoon Joannes Baptiste, 31 jaar en van beroep wever, trouwt in 1801 met de 28 jarige Isabella Roegiers. Zij hebben 3 kinderen.


Hun tweede zoon Petrus huwt in 1831 met Rosalia Bauwens. Zij gaan wonen in de 'Weegsestraat'.
Petrus wordt timmerman - herbergier, Rosalia is spinster.
Zij krijgen 10 kinderen.


Hun zevende kind Ivo huwt in 1877 in Sleidinge met Clementia Meire.
Ivo wordt timmermansbaas en Clementia is landbouwster - winkelierster.
Zij krijgen 8 kinderen.


Hun oudste zoon Augustus (°16-10-1878) huwt in 1907 met de 25 jarige Clementina Van Vooren.
August wordt spoorwegarbeider. Zij gaan wonen op de 'Weegse' en krijgen 7 kinderen.
De vijfde nakomeling wordt Gilbert Boes (°14-02-1920).


Gilbert is geboren op 14-02-1920 en huwt met Augusta De Spiegelaere.