Home

Help

De Coster
Boes
Diericx
Van Hoe
Bonne

Uw reactie
E-mail

Terug
Login

Terminologie

Inloggen : Om gegevens te zien waarbij de privacy wetgeving van toepassing is kun je 'inloggen'. Vraag daarvoor eerst een 'gebruikersnaam' en 'paswoord' aan via de Login aanvraag.

Privacy criterium: Overlijden: 0 jaar --- Relatie: 75 jaar --- Geboorte: 100 jaar
Dit wil zeggen:
- overleden personen worden altijd gepubliceerd.
- personen met een relatie van minder dan 75 jaar worden niet gepubliceerd.
- personen die minder dan 100 jaar oud zijn worden vermeld met de tekst "AFGESCHERMD".

Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. We proberen dit aan de hand van genealogische opzoekingen.


Enkele gebruikte termen zijn o.a.:


- kwartierstaat = overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

- parenteel = overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Een parenteel wordt zowel in een tekst als grafisch weergegeven.

- staten van goed (SvG) = Een boedelinventaris, door een notaris of een gerechtelijke instelling opgemaakte lijst met goederen die in een huishouden aanwezig zijn. Dergelijke lijsten worden opgesteld om een erfenis te verdelen, vaak ten behoeve van wezen en halfwezen. Dit kwam vooral voor bij overlijden van een ouder met minderjarige kinderen.

- doopheffers: (in doopakten < 1796 = Ancien Regime) - te vergelijken met huidige peter en meter.

- proband = is de persoon, die als uitgangspunt wordt gebruikt bij een genealogisch onderzoek.

Bij kwartierstaten worden in plaats van proband ook de termen kwartierdrager en kwartierdraagster gebruikt.


- gebruikte symbolen in de grafische weergaven:
    Romeins cijfer = generatie nummer t.o.v. de proband + letter voor nummering binnen die generatie
     ° of * geboortedatum (en plaats)
     x huwelijksdatum (en plaats)
     overlijdensdatum (en plaats)
     / na de familienaam betekent 'ongehuwd'
     onw na de familienaam betekent 'onwettig kind' ----- onw/ betekent later gewettigd
     < of > voor of na de datum (alleen bij onzekerheid)
   indien er kinderen zijn uit meer huwelijken staat na de naam van het kind een (1) of (2) ... om aan te duiden uit welk huwelijk dit kind geboren is